Kokouskutsu 7.12.2021

Nummimäen vesiosuuskunnan sääntömääräinen vuoden 2021 syyskokous pidetään keskiviikkona 15.12.2021 klo 18.00 alkavan kevätkokouksen jälkeen Metsäkylän koululla.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja päätetään hallituksen palkkioista.

Kokoukseen ovat tervetulleita osuuskunnan jäsenet.    

Kokousmateriaali on jaettu sähköpostilla jäsenille: esityslista, toimintasuunnitelma, talousarvio, työjärjestysehdotus ja hinnasto 2022

 

Tervetuloa  

                                    Nummimäen vesiosuuskunnan hallitus   

 

Kokouskutsu 7.12.2021

Nummimäen vesiosuuskunnan

sääntömääräinen kevätkokous 2021 pidetään

Keskiviikkona 15.12.2021 klo 18.00 alkaen Metsäkylän koululla.

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat,

vahvistetaan liittymäkohtaiset liittymismaksukertymät vuodelle 2020

 

Kokoukseen ovat tervetulleita osuuskunnan jäsenet.

 

Nummimäen vesiosuuskunnan hallitus

Nummimäen vesiosuuskunnan syyskokous 2020 kutsu 20.10.2021

NUMMIMÄEN VESIOSUUSKUNNAN SYYSKOKOUS   2020

  

Keskiviikkona 27.10.2021 klo 18.00 Metsäkylän koululla  

  

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

  

1)      Avataan kokous  

2)      Valitaan kokoukselle  

a.  puheenjohtaja  

b.  sihteeri  

c.   kaksi pöytäkirjan tarkastajaa  

d.  kaksi ääntenlaskijaa  

3)      Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet  

4)      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5)      Hyväksytään kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjamalli  

6)      Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio  

7)      Päätetään hallituksen palkkioista  

8)      Vahvistetaan / päätetään osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista (hinnasto) 

9)      Päätetään osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten ehdoista  

10)  Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tarvittavat varajäsenet  

11)  Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja  

12)  Muut esille tulevat asiat  

13)  Päätetään kokous  


Tervetuloa kaikki osuuskunnan jäsenet.


terveisin Hallitus

Syyskokouksen 2020 siirto 25.02.2021
Koronarajoituksista johtuen Nummimäen vesiosuuskunnan sääntömääräinen syyskokous on siirretty pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Kevät osuuskuntakokous 20.09.2020
KOKOUSKUTSU

Nummimäen vesiosuuskunnan sääntömääräinen kevätkokous pidetään
maanantaina 28. 9. 2020 klo 18.00 alkaen Klaukkalan kirjaston Tello Sali
osoitteessa Kuonomäentie 2

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, päätetään tase-erittelyn liittymimaksuvelat kohdan muodon muutoksesta ja perusmaksun ylijäämän palautuksesta.
vahvistetaan liittymäkohtaiset liittymismaksukertymät vuodelle 2019
Kokoukseen ovat tervetulleita osuuskunnan jäsenet.

Nummimäen vesiosuuskunnan hallitus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VESIKATKO 11.02.2020
Ilmoitamme vesikatkosta huoltotoimen piteiden vuoksi.
vesikatko 18.2.2020 klo 9.30
katko kestää n. 3 tuntia ja työn tekee Nurmijärven vesi.
terveisin Hallitus
VESIKATKO 6.01.2020
Vesikatko keskiviikkona 8.1.2020 alkaen klo 9.30
Päävesimittari joudutaan vaihtamaan.  Aikaisemmin  21.11.2019 vaihdetun mittarin virheellisen toiminnan takia.
Työn tekee Nurmijärven Vesi.
Katko kestää maksimissa yhden tunnin.

terveisin Hallitus
Putkirikko Nurmijärven veden päävesijohdossa 17.12.2019
17.12.2019 14:30
Vedenjakelussa voi esiintyä katkos Klaukkalan, Lepsämän, Metsäkylän ja Vantaan Syväojan kylän alueilla rikkoutuneen päävesijohdon vuoksi.
Nummimäen vedenjakelussa häiriöitä esim. paineenalennus – Päävesijohto rikkoutunut, nurmijärven vesi aloittanut korjaustyöt. Vettä voi käyttää maltillisesti, vesi tulee Klaukkalan vesitornista.
Lisätietoja: Nurmijärven veden nettisivuilta.

Vedenjakelu tiedote 17.12.2019 Klaukkalan, Lepsämän, Metsäkylän ja Vantaan Syväojan kylän alueilla Klaukkalan Ohikulkutien Mt 132:n työmaalla rikkoutuneen päävesijohdon vuoksi.

Päävesijohto on saatu korjattua klo 19.50. Vettä voi käyttää Klaukkalan alueella normaalisti.

Korjaustöihin liittyen rikkoutunut putkiosuus kloorattiin veden puhtauden varmistamiseksi. Tästä syystä vesi saattaa haista ja maistua hetken aikaa kloorilta, mutta vettä voi käyttää normaalisti.

Vedenjakelun palautuessa vedessä saattaa ilmetä sameutta ja ruskeaa rautasakkaa.
Syyskokous kutsu 25.11.2019

KOKOUSKUTSU   

Nummimäen vesiosuuskunnan sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 2.12.2019 klo 18.00 alkaen Metsäkylän koululla.   

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja päätetään hallituksen palkkioista. Kokoukseen ovat tervetulleita osuuskunnan jäsenet.    

Kokousmateriaali on lähetetty jäsenille sähköpostilla. 

  

  

Tervetuloa  

  

Nummimäen vesiosuuskunnan hallitus   

TIEDOTE VESIKATKOSTA 21.11.2019 17.11.2019

Nurmijärven Vesi on tekemässä Klaukkalan ohikulkutien vesihuollon johtosiirtoihin liitostöitä to 21.11.2019 arviolta klo 7.30 - 16.00. Järjestämme Eerola Yhtiöltä puhdasvesiauton pitämään vesijohtoverkoston paineellisena työn aikana, joten pitkää vesikatkoa ei ole tulossa työn takia. Ainoastaan talousvesisäiliön kytkeminen verkostoon, pois kytkeminen ja samalla vesiosuuskunnan mittarin vaihtaminen aiheuttaa lyhytaikaisen vedenjakelun keskeytyksen (n. 15-30 min). Lyhyet katkokset sijoittuvat työn alkuun ja loppuun, eli hyvin karkealla arviolla klo 8 ja 15.

 

Puhdasvesiauto/-säiliö joudutaan sijoittamaan koulun urheilukentälle. Olemme painottaneet Eerola Yhtiöitä aikaisemmalla maastokäynnillä ja lisäksi nyt autoa tilatessa, että Metsäkylän koulun alueella liikutaan erityisellä varovaisuudella ja tarkkaavaisuudella.

 

Meidän putkimestarimme on ollut jo aikaisemmin yhteydessä Nummimäen vesiosuuskuntaan ja sopinut käytännöistä mittarikaivon lukon avaamiseen silloin. Toimimme sen mukaisesti ja putkimestarimme sopii yhteyshenkilön kanssa asiasta erikseen.

 

Jätevesiviemärin osalta yhdistelmäauto huolehtii Järvestaustantiellä olevaa jätevedenpumppaamon kuivanapidosta, joten myöskään viemärin käytölle ei tämä työ aiheuta rajoitteita.

 

Paineen vaihtelun takia veden laatu saattaa hetkellisesti heiketä, eli vedessä saattaa esiintyä sameutta, mutta veden käyttöä se ei estä.


Nummimäen vesiosuuskunnan hallitus

Kevätkokous kutsu 24.6.2019 13.06.2019
KOKOUSKUTSU
Nummimäen vesiosuuskunnan sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 24.6.2019 klo 18.00 alkaen Metsäkylän koululla.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, vahvistetaan liittymäkohtaiset liittymismaksukertymät vuodelle 201 8
Kokoukseen ovat tervetulleita osuuskunnan jäsenet.
Nummimäen vesiosuuskunnan hallitus

ESITYSLISTA
NUMMIMÄEN VESIOSUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 24.6.2019 klo 18.00 Metsäkylän koululla
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Avataan kokous
2) Valitaan kokoukselle
a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d. kaksi ääntenlaskijaa
3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirja
6) Esitetään hallituksen laatima toiminta kertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan antama lausunto
7) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8) Vahvistetaan liittymäkohtaiset liittymismaksukertymät vuodelle 2018
9) Muut ilmoitusluontoiset asiat
10) Päätetään kokous
Syyskokous kutsu 18.11.2018
KOKOUSKUTSU
Nummimäen vesiosuuskunnan sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 26.11.2018 klo 18.00 alkaen Metsäkylän koululla.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja päätetään hallituksen palkkioista. Kokoukseen ovat tervetulleita osuuskunnan jäsenet.
Kokousmateriaali lähetetty sähköpostilla
Tervetuloa
Nummimäen vesiosuuskunnan hallitus
Liitteet: esityslista, toimintasuunnitelma, talousarvio, työjärjestysehdotus ja hinnasto 2019

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Avataan kokous
2) Valitaan kokoukselle
a. puheenjohtaja b. sihteeri c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d. kaksi ääntenlaskijaa
3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Hyväksytään kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjamalli
6) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
7) Päätetään hallituksen palkkioista
8) Vahvistetaan / päätetään osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista (hinnasto)
9) Päätetään osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten ehdoista
10) Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tarvittavat varajäsenet
11) Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
12) Muut esille tulevat asiat
13) Päätetään kokous
Kevätkokouskutsu 5.06.2018
KOKOUSKUTSU

Nummimäen vesiosuuskunnan

sääntömääräinen kevätkokous pidetään

keskiviikkona 13.6.2018 klo 18.00 alkaen Metsäkylän koululla.

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat,

vahvistetaan liittymäkohtaiset liittymismaksukertymät vuodelle 2017

 

Kokoukseen ovat tervetulleita osuuskunnan jäsenet.

 

Nummimäen vesiosuuskunnan hallitus

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ESITYSLISTA

4.6.2018

 

NUMMIMÄEN VESIOSUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS

 

13.6.2018 klo 18.00 Metsäkylän koululla

 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1) Avataan kokous

 

2) Valitaan kokoukselle

                  a. puheenjohtaja

                  b. sihteeri

                  c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

                  d. kaksi ääntenlaskijaa

 

3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

 

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

5) Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirja

 

6) Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan antama lausunto

 

7) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 

8) Vahvistetaan liittymäkohtaiset liittymismaksukertymät vuodelle 2017

 

9) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

10) Päätetään kokous

Toiminta-alue kartta lisätty 15.04.2018
Nummimäenvesiosuuskunnan  toiminta-alue kartta ja YKR taajama kartta nummimäki lisätty arkistoon "NVO toiminta-alue kartta.pdf" ja "YKR-taajama 2016_Nummimäki.pdf"

terv.  Hallitus
Syyskokouskutsu 27.11.2017 16.11.2017
KOKOUSKUTSU

Nummimäen vesiosuuskunnan sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 27.11.2017 klo 18.00 alkaen Metsäkylän koululla.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja päätetään hallituksen palkkioista. Kokoukseen ovat tervetulleita osuuskunnan jäsenet.
Kokousmateriaali jaetaan sähköpostitse jäsenille kokouskutsun liitteenä.

Tervetuloa
Nummimäen vesiosuuskunnan hallitus

Liitteet:
• esityslista
• toimintasuunnitelma
• talousarvio
• työjärjestysehdotus
• hinnasto 2018
juomaveden keittokehotus päättyi 16.09.2017

15.9.klo 15.52


Juomaveden keittokehotus on  päättynyt

Klaukkalan juomavedestä ei ole enää löydetty terveydelle haitallisia bakteereita.

Klaukkalan talousvesiverkoston kloorausta jatketaan toistaiseksi verkoston puhtauden varmistamiseksi.

Vettä voi käyttää normaalisti. Tehtyjen toimenpiteiden perusteella veden käyttöä ei tarvitse rajoittaa, mutta vedessä voi olla kloorin makua ja hajua..

JUOMAVESI KEITETTÄVÄ väh. 5 min ajan! 12.09.2017
Tiedote 12.9.2017 klo 10
Juomavesi keitettävä.
Klaukkalassa ruoka- ja juomavettä on keitettävä vähintään viiden minuutin ajan bakteerin vuoksi, kertovat Nurmijärven kunta ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.
Klaukkalan vesitornista eilen otetuissa näytteissä on todettu E. coli -bakteeria eli ulosteperäistä bakteeria. 
Syytä bakteerituloksille ei ole vielä löydetty. STT

Päivitys 13.9 klo 6.37
Lähin puhtaan veden jakelupiste on Järvihaassa.

Tilanne kestää vähintäänkin torstaihin saakka. Nurmijärven vesi tiedottaa asiasta nettisivullaan joka päivä vähintään klo 15.


Veden käyttöohjeet häiriötilanteessa, yleistä

·         Juomavedeksi suositellaan käytettävän pullotettua vettä
·         Keitä kaikki juotavaksi tai ruuan laittoon tarkoitettu vesi, riittävä veden keittoaika on 5 minuuttia.
·         Muista keittää myös mehun laimennukseen käytettävä vesi.
Vettä ei tarvitse keittää erikseen ennen ruuanlaittoa, jos vesi kiehuu ja tulee keitetyksi ruuanlaiton yhteydessä.
·         Kahvin- tai vedenkeittimissä vesi ei kiehu riittävän kuumaksi.
·         Jääkuutioita ei saa tehdä keittämättömästä vedestä.
·         Vihannesten ja salaatin huuhtelemiseen on käytettävä keitettyä vettä.
·         astianpesukonetta voi käyttää
Keitetty vesi voidaan jäähdyttää ennen käyttöä.
·         Muista keittää myös hampaiden pesuvesi.
·         Juoma-automaatteja, jotka on kytketty talousvesiverkostoon, ei saa käyttää.
Hanavettä voi käyttää aivan normaalisti:
·         siivoukseen
·         pyykinpesuun
·         peseytymiseen (varo veden joutumista suuhun, pikkulasten peseytymistä ei suositella)
·         WC:n huuhteluun.
Nummimäen vesiosuuskunnan laskutusosoite muuttuu 17.08.2017

Laskutusosoitteemme muuttuu 1.9.2017 alkaen

 

Hyvä yhteistyökumppani

 

Jatkossa verkkolaskuoperaattorinamme toimii Maventa Oy.

 

Verkkolaskutustietomme ovat:

 

Nimi                                                                        Y-tunnus                              Verkkolaskuosoite

Nummimäenvesiosuuskunta                   1644021-1                          003716440211                   

 

 

Välittäjävaihtoehdot                                                                                                        Välittäjätunnus

 

Jos verkkolaskujen välittäjänne on operaattori esim.  

Itella, Basware yms. välittäjätunnus on                                                                   003721291126

 

Jos verkkolaskujen välittäjänne on operaattori esim.

Nordea, Osuuspankki yms. välittäjätunnus on                                                   DABAFIHH

 

Huom!  Pyydämme olemaan tarkkana operaattoritunnuksen kanssa, jotta laskut saapuvat ongelmitta perille

Voimme ottaa verkkolaskujen mukana myös laskun kuvatiedoston sekä muita liitteitä PDF-muodossa.

Mikäli ette pysty lähettämään verkkolaskuja, pyydämme toimittamaan ostolaskut suoraan skannauspalveluun paperisena tai sähköpostitse alla olevan ohjeen mukaisesti.

 

PAPERILASKUJEN LASKUTUSOSOITE JA OHJEISTUS

Nummimäen vesiosuuskunta

16440211

PL 100

80020 Kollektor Scan

 

Tärkeitä huomioita paperilaskujen lähettämiseen skannauspalveluun

• On erittäin tärkeää, että vain lasku ja siihen liittyvät liitteet ovat kirjekuoressa.

• Älä laita skannauspalveluun maksumuistutuksia tai perintäkirjeitä, koska ne eivät ole laskuja.

• Sarjanumerotieto (16440211) tulee olla myös paperilaskulla laskutusosoitteen osoitekentässä yrityksen alapuolella, ei ainoastaan kuoressa.

• Monisivuisia laskuja ei saa jakaa useaan kirjekuoreen.

• Laskut on tulostettu korkealaatuisella tulostimella.

• Laskun sivuja ei saa liittää yhteen millään tavalla (nitojalla tms.).

• Laskulla on loppusumma.

 

SÄHKÖPOSTILASKUJEN VASTAANOTTAJA JA OHJEISTUS

 

invoice-16440211@kollektor.fi

 

Tärkeitä huomioita sähköpostilaskujen lähettämiseen skannauspalveluun

• Laskut lähetetään sähköpostin liitetiedostoina PDF-muodossa

• Yksi lasku per tiedosto, joka sisältää laskun kaikki sivut ja muut liitteet

• Yksi sähköposti voi olla maksimissaan 10Mb

• PDF-tiedostojen tulee olla aitoja PDF-dokumentteja versio 1.3 tai uudempi

• PDF-tiedostot eivät saa olla lukittuja tai salasanalla suojattuja

• Dokumentin ulkomitta voi olla maksimissaan 210x297mm eli A4

• Tiedoston nimi ei saa sisältää kuin tavallisia kirjainmerkkejä, a-z, A-Z, 0-9

 

Lisätietoja tarvittaessa:


Nummimäen vesiosuuskunta                               Tilipalvelu P. Niinikoski Oy

Petri Korpisalo                                                              Toni Manner

petri.korpisalo@gmail.com                                    toni.manner@niinikoski.fi

+358 50 593 8382                                                     +358 50 438 5393


Ystävällisin terveisin

Nummimäen vesiosuuskunnan hallitus

Hinnaston korjaus 10.07.2017

HUOM! Hinnasto korjattu vastaamaan syyskokouksen 29.11.2016 päätöstä sekä osuuskunnan sääntöjä korotetun liittymismaksun osalta, kun kiinteistöllä on hallinnanjakosopimus.

Sääntömääräinen kevätkokous 29.5.2017 21.05.2017
Nummimäen vesiosuuskunnan kevätkokous järjestetään maanantaina 29.5.2017 klo 18.00 alkaen Metsäkylän koululla.
Kokoukseen osallistumisoikeus on osuuskunnan jäsenillä.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat esim. tilinpäätös, toimintakertomus ja liittymismaksukertymä vuodelta 2016.
Kokousmateriaali lähetetty sähköpostilla.
Ennen kokousta kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

 HALLITUS
Osuuskunnan yhteystiedot 2017 18.03.2017

Jäsenille ja liittyjille!

Nummimäen vesiosuuskunta on siirtynyt sähköpostilla tapahtuvaan tiedottamiseen. Myös kokouskutsut ja -materiaali sekä pöytäkirjat jaetaan sähköpostilla jäsenille. 

Pyydämme jatkossa ilmoittamaan muutokset omiin yhteystietoihisi lähettämällä sähköposti osoitteeseen  nummimaenvesiosuuskunta@gmail.com.

Mikäli et halua jatkossa sähköpostitiedotteita tai -kokouskutsuja, niin ilmoita myös siitä em. sähköpostiosoitteeseen. Tiedotteet ja kokouskutsut ovat edelleen jatkossakin luettavissa tällä nettisivulla.

 

Osuuskunnan yhteystiedot 2017:

 

Postiosoite:

Nummimäen vesiosuuskunta

c/o Petri Korpisalo

Nummipellontie 14A

01810 LUHTAJOKI

Puhelin: 050 5938382 

Osuuskunnan sähköposti: nummimaenvesiosuuskunta@gmail.com

 

Laskutusosoite: (entinen)

Nummimäen vesiosuuskunta

c/o Raision tilitoimisto Oy

Purokatu 3

21200 Raisio

Puh: (02) 436 8600 fax (02) 436 8630

 

Hallituksen kokoonpano vuonna 2017:

Petri Korpisalo, puheenjohtaja puh. 050 5938382

Oili Kataja, sihteeri puh. 040 5582409

Ilkka Ahonen, jäsen puh.

Sakari Ruusuvirta, jäsen puh. 050 0819644

Markku Huupponen, jäsen puh. 050 5715950

Reijo Krook, varajäsen puh. 045 1086090

Ari Kanerva, varajäsen puh.050 0432195

 

Ystävällisin terveisin. 

Nummimäen vesiosuuskunnan hallitus

 

Ylimääräisen osuuskunnan kokouksen 16.1.2017 päätöksiä 17.01.2017
Ylimääräinen osuuskunnan kokous 16.1.2017 teki osuuskunnan hallituksen henkilövalinnat.
Lisää tietoja osuuskunnan hallinnon järjestelyistä ja käytännöistä informoidaan sen jälkeen kun uusi hallitus on aloittanut työnsä ja sopinut hallinnon järjestelyistä
Yhteydenpito hallitukseen toistaiseksi osuuskunnan sähköpostin välityksellä: nummimaenvesiosuuskunta(at)gmail.com
 
Osuuskunnan hallitus 
Kutsu ylimääräiseen osuuskuntakokoukseen 4.01.2017

Nummimäen vesiosuuskunnan vanha hallitus kutsuu kaikki osuuskunnan jäsenet ylimääräiseen osuuskuntakokoukseen..

Kokouksessa päätetään hallituksen henkilövalinnoista.  

Kokous pidetään Metsäkylän koululla maanantaina 16.1.2017 klo 18.00 alkaen. 

Toivomme erittäin runsasta osallistumista kokoukseen.

 

Ystävällisin terveisin

Nummimäen vesiosuuskunnan vuoden 2016 hallitus

Vesimittarien luku 17.1.2017
Hei, 
Mittarien luku on saatupäätökseen. Kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä asiassa!
Vuoden 2016 osalta tasauslaskut pyritään lähettämään helmikuun aikana.

Vuoden 2016 kulutustietojen perusteella päivitetään tarvittaessa kulutusarviota vuodelle 2017.
Mikäli sinulla on erityistä tarvetta kulutusarvion muuttamiseen vuodelle 2017, niin lähetä tietoa asiasta osuuskunnan sähköpostiosoitteeseen nummimaenvesiosuuskunta(at)gmail.com

Ystävällisin Terveisin
Nummimäen vesiosuuskunta
Syyskokouksen päätöksiä 29.11.2016
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin tiistaina 29.11.2016
Kokous vahvisti hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi pienin muodollisin muutoksin sekä vahvistettiin hallituksen esitys talousarvioksi.
Vesimaksujen osalta osuuskunta on tekemässä tukkuvesisopimusta Nurmijärven veden kanssa. Sopimuksen perusteella osuuskunta saa 15 % alennuksen vesilaitoksen normaalista taksasta. Osuuskuntakokous päätti pitäytyä periaatteessa, että osuuskunnan jäsenille vesi- ja jätevesimaksut ovat kuitenkin Nurmijärven veden taksan mukaiset. Vuodelle 2017 taksat nousevat niin, että vesimaksu on 1,82 €/m3 sekä jätevesimaksu 2,99 €/m3. Osuuskunnalle jäävä ylijäämä varataan ensisijaisesti osuuskunnan verkoston huoltoihin ja mahdollisiin korjauskuluihin.
Muilta osin hinnasto päätettiin pitää entisellään vuonna 2017.
Kokouksessa päätettiin hallituksen palkkioista. Niiden osalta hyväksyttiin hieman hallituksen esityksestä poikkeavat palkkiot. 
Osuuskuntakokous ei tehnyt päätöksiä hallituksen henkilövalinnoista. Kokouksessa läsnä olevien jäsenten puitteissa hallitusta ei olisi saatu täydennettyä täysimääräiseksi, joten päätettiin, että valintoja ei tehdä.
Nykyinen hallitus, jonka toimikausi päättyy vuoden 2016 lopussa, selvittää mahdollisia menettelytapoja syntyneessä tilanteessa. Hallituksen vajaalukuisuustilanne on syntynyt yhden halllituksen jäsenen  muutettua pois paikkakunnalta sekä nykyisen puheenjohtajan tultua esteelliseksi toimimaan hallituksessa vuoden 2017 alusta lähtien. 
Osuuskunnan jäsenille lähetetään sähköpostitse joulukuun alkupuolella kokouspöytäkirjan mukana päivitetty toimintasuunnitelma.
Huom! tämä hinnasto on korjattu 10.7.2017 vastaamaan syyskokouksen päätöstä sekä osuuskunnansääntöjä korotetun liittymismaksun  osalta, kun kiinteistöllä hallinnanjakosopimus!
 
Syyskokous 29.11.2016 klo 18.00, kokouskutsu 21.11.2016

KOKOUSKUTSU

Nummimäen vesiosuuskunnan sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 29.11.2016 klo 18.00 alkaen Metsäkylän koululla. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja päätetään hallituksen palkkioista. Kokoukseen ovat tervetulleita osuuskunnan jäsenet. 

Kokouskutsu ja kokousmateriaali on toimitettu sähköpostitse jäsenille  tiistaina 22.11.

kokousmateriaali on tarvittaessa jäsenten nähtävillä myös osuuskunnan osoitteessa, puheenjohtajalla.

 

Tervetuloa
Hallitus


 

Vesiosuuskunnan sääntömääräisen kevätkokouksen 9.5.2016 päätöksiä 28.05.2016
Nummimäen vesiosuuskunnan sääntömääräisen kevätkokouksen 9.5.2016 päätöksiä
Kokouksen pöyutäkirja lähetetään jäsenmille sähköpostitse / postitse
Kokous päätti mm. seuraavista asioista:
- vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus tilintarkastajan esittämän lausunnon mukaisesti
- Vuoden 2015 liittymäkohtaiseksi liittymismaksukertymäksi vahvistettiin 568,02 euroa
- Hyväksyttiin hallituksen esitys , jonka mukaan 1.7.2016 lukien uudet liittyjät maksavat liittymismaksun 13.500 euroa kertasuorituksena, eikä näiden osalta tule enää maksettavaksi kuukausitaista lainanhoitomaksua.
Kiinteistöt, joilla on liittymissopimus voivat jatkaa halutessaan nykykäytännön mukaisesti, eli maksaa kuukausittaista lainanhoitomaksua. Halutessaan myös ennen 1.7.2016 liittyneet voivat maksaa pois jäljellä olevan liittymismaksuosuuden. Tällöin liittymismaksu on kuitenkin kaikille 13.500 euroa (myös ennen v.2013 liittyneille). Ennen v. 2013 liittyneille, jotka jatkavat liittymismaksun maksamista kuukausittain lainanhoitomaksun muodossa, liittymismaksu on edelleen 10.500 euroa.
- Hyväksyttiin hinnasto 1.7.2016 lähtien , johon tehdään edellä kuvattu muutos, mutta muilta osin v. 2016 hinnasto säilyy entisellään.

Hallitus   
Kevätkokous 9.5.2016 2.05.2016
Nummimäen vesiosuuskunnan sääntömääräinen kevätkokous pidetään 9.5.2016 klo 18.00 alkaen Metsäkylän koululla.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, vahvistetaan liittymäkohtaiset liittymismaksukertymät vuodelle 2015 ja päätetään hallituksen esityksestä liittyen
liittymismaksun maksamiseen kertasuorituksena.
Kokoukseen ovat tervetulleita jäsenet.
Kokousmateriaali on lähetetty jäsenille sähköpostitse / laatikkojakeluna ja se on myös jäsenten nähtävillä pyynnöstä osuuskunnan osoitteessa Haavikkokuja 11.

Tervetuloa
Hallitus
Tiedotus ja kokouskutsut jatkossa sähköpostitse - osuuskunnan yhteystiedot. 24.01.2016
Jäsenille ja liittyjille!
Nummimäen vesiosuuskunta siirtyy sähköpostilla tapahtuvaan tiedottamiseen. Myös kokouskutsut ja -materiaali sekä pöytäkirjat jaetaan sähköpostilla jäsenille. 
Tiedotteet ja kokouskutsut ovat edelleen jatkossakin luettavissa tällä nettisivulla.


Vesimittarien luenta 3.01.2016
Hyvää alkanutta vuotta!
Vesimittarien luenta on saatu päätökseen 19.1.2016
Kiitos yhteistyöstä.
Osuuskunnan hallitus
Syyskokous 2016 ja Hinnasto 25.11.2015
Osuuskunnan syyskokous 23.11.2015 päätti pitää osuuskunnan hinnaston ilman muutoksi voimassa myös 2016.
Vesi- ja jätevesimaksujen suuruus muuttuu Nurmijärven Veden taksan mukaisesti:
-vesi (sis. ALV 24%)  v. 2015 1,69 €/m3 v. 2016 1,75 €/m3
-jätevesi (sis ALV 24%) v. 2015 2,76 €/m3 v. 2016 2,88 €/m3
Myös KVV-tarkastusmaksu sekä maksu liittymän sulkemisesta ja avaamisesta määräytyvät edelleen Nurmijärven Veden hinnaston mukaisesti.
VEDEN KEITTOKEHOITUS NUMMIMÄEN VESIOSUUSKUNNAN ALUEELLA 24.09.2015

Tiedote su 27.9.2015 klo 15.20 - Torstaina 24.9. annettu ruoka- ja juomaveden keittokehotus ei ole enää voimassa. Tarvittava määrä puhtaita näytteitä on saatu. Kiinteistön vettä tulee juoksuttaa 10 minuutin ajan ennen ensimmäistä käyttöä.

Vesilaitos jatkaa Klaukkalan verkoston jälkikloorausta. Veden laadun varmistamiseksi päivittäistä näytteiden ottoa jatketaan toistaiseksi. Vedessä voi aistia kloorin aiheuttamaa makua.  
Klaukkalan alueella olevien kiinteistöjen vettä tulee juoksuttaa noin 10 minuutin ajan, jotta saadaan poistettua putkistoissa seissyt vesi ja tilalle kloorattua vettä. Kehotus koskee niitä vesihanoja, joita ei ole käytetty keittokehotuksen aikana.
Jos kiinteistöllä on esimerkiksi juoma-automaatti, vesijohtoverkkoon kytketty kahvinkeitin tai muu vastaava laitteisto, laitteiston putkistot tulee huuhdella huolellisesti. Tämä huuhtelu tulee tehdä kiinteistön vedenjuoksutuksen jälkeen, jos kiinteistön vettä ei ole käytetty keittokehotuksen aikana.

Talousveden jakelusäiliö S-Market Klaukkalan pihalla on paikalla vielä maanantain 28.9. ajan. Vettä voi noutaa omiin astioihin.

Pahoittelemme tilanteesta aiheutunutta haittaa ja vaivaa alueen asukkaille.

Lisätietoja:


Veden keittokehotus

 

http://www.nurmijarvi.fi/ajankohtaista/5616/juomavesi_on_keitettava_klaukkalan_alueella


yhteyshenkilöt:

viikonlopun aikana: Suvi Börman, verkostoinsinööri, Nurmijärven Vesi, puh. 040 317 2524

Virka-aikana: Päivi Kopra, hankeinsinööri, Nurmijärven Vesi, puh. 040 317 4754

www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/

___________________________________________

Nurmijärven kunta

PL 37/ Keskustie 2 B

01901/01900 Nurmijärvi


Ylimääräinen osuuskunnan kokous 26.8.2015 - kokouskutsu ja pöytäkirja 24.08.2015

KOKOUSKUTSU

Nummimäen vesiosuuskunnan ylimääräinen osuuskuntakokous pidetään keskiviikkona 26.8.2015 klo 18.00 alkaen Metsäkylän koululla.

Kokouksessa käsitellään uudestaan vuoden 2014 tilinpäätös, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuu velvollisille. Lisäksi vahvistetaan liittymäkohtaiset liittymismaksukertymät vuodelle 2014.

Kokoukseen ovat tervetulleita osuuskunnan jäsenet.

Kokousmateriaali on sama kuin 15.6.2015 pidetyn kevätkokouksen materiaali. Jos haluatte, että kokousmaterialli toimitetaan teille uudestaan, niin se toimitetaan pyydettäessä sähköpostilla tai halutessaan, materiaaliin voi tulla tutustumaan osoitteeseen Haavikkokuja 11, 01810 Luhtajoki. Kokousmateriaaliin liittyvät pyynnöt pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen paivi.kopra@gmail.com tai soittamaan numeroon 040-5470 248.

Hallitus toivoo, että mahdollisimman moni jäsen pystyisi osallistumaan kokoukseen, jotta tilinpäätös saatasiin vahvistettua ja vastuuvapaus myönnettyä. Kesäkuussa pidettyyn sääntömääräiseen kevätkokoukseen osallistui (kokoaikaisesti) vain yksi hallituksen ulkopuolinen jäsen ja hän päätti yksinään, että vastuuvapautta ei myönnetty. Jos vastuuvapautta ei edellenkään myönnetä, hallitus joutuu eroamaan tehtävästään.

Tervetuloa Hallitus 

--------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA:

Ylim kokous elokuu 2015 pöytäkirja

Kokouskutsu / kevätkokous 2015 8.06.2015
KOKOUSKUTSU 
Nummimäen vesiosuuskunnan sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 15.6.2015 klo 18.00 alkaen Metsäkylän koululla. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja vahvistetaan liittymäkohtaiset liittymismaksukertymät vuodelle 2014. Kokoukseen ovat tervetulleita osuuskunnan jäsenet. Kokousmateriaali tullaan jakamaan jäsenten postilaatikoihin myöhemmin tällä viikolla. Jos haluatte tutustua kokousmateriaaliin jo ennen postilaatikkojakelua, niin se toimitetaan pyydettäessä sähköpostilla tai materiaaliin voi tulla tutustumaan osoitteeseen Haavikkokuja 11, 01810 Luhtajoki. Kokousmateriaaliin liittyvät pyynnöt pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen paivi.kopra@gmail.com tai soittamaan numeroon 040-5470 248. 
Tervetuloa 
Hallitus
Sitoumus ja liittymissopimus uudistettu 6.06.2015 päivitetty 10.8.2016
Sitoumus osuuskunnan jäseneksi liittymiseksi sekä liittymissopimus on päivitetty osuuskunnan yhteystietojen osalta.
Ohessa myös linkki liittymissopimuksen sopimusehtoihin.
Ohjeet kiinteistön liittämiseksi osuuskunnan verkostoon 2.4.2015, päivitetty 1.11.2016
OHJEET KIINTEISTÖN LIITTÄMISEKSI VESIOSUUSKUNNAN VERKOSTOON
Ohjeet pdf-muodossa: Ohjeet kiinteistön liittämiseksi vesihuoltoverkostoon

1.Liittyjä voi halutessaan liittyä osuuskunnan jäseneksi. Tämä ei kuitenkaan ole pakollista palvelujen saamiseksi, mutta on suotavaa. Vain jäsenenä on esim mahdollisuus vaikuttaa maksujen suuruuksiin. Jäsenyyden saamiseksi tulee allekirjoittaa sitoumus (lomake on saatavilla osuuskunnan nettisivulla). Toimita sitoumus osuuskunnan puheenjohtajalle sekä maksa osuusmaksu (85 euroa) osuuskunnan tilille Nordea Pankki Suomi Oyj FI18 1491 3000 1174 22. Osuuskunnan hallitus päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyyden alkaessa osakkaalle toimitetaan kopio osuuskunnan säännöistä. (Säännöt löytyvät myös nettisivulta)

2. Liittyjällä tulee olla Liittymissopimus tehtynä osuuskunnan kanssa.
Liittymissopimuksen tekemiseksi ota yhteyttä osuuskunnan sähköpostiosoitteella nummimaenvesiosuuskunta@gmail.com tai ottamalla yhteyttä suoraan hallituksen puheenjohtajaan.
Liittyjälle toimitetaan liittymissopimuksen hyväksymisen yhteydessä osuuskunnan hinnasto sekä vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot.  Liittymismaksu on tällä hetkellä 13.500 euroa ja se tulee maksaa kerralla ennen kuin liittymissopimus astuu voimaan. 

3. Kiinteistön omistaja teettää LVI-suunnitelmat omalla kustannuksellaan.
Suunnitelmia tekevät mm. seuraavat suunnittelijat (muitakin auktorisoituja suunnittelijoita voi toki käyttää):
 -LVI-suunnittelu Vesa Kolehmainen p. 040 547 1581,  e-mail. vesa.kolehmainen@luukku.com
 -Kari Pentinmäki p. 050 300 7520
 -Ekotek LVI Suunnittelu Oy / Juhani Huttunen (Hyvinkää) p. 020 728 8393,  e-mail: ekotek@ekotek.fi
Suunnitelmien teettämistä varten tarvitaan kiinteistön asemapiirustus sekä liittymiskohtapiirustus.
Osuuskunta toimittaa pyydettäessä liittymiskohtapiirustuksen, josta selviää verkoston korko tontin kohdalla.

4. Suunnitelmat tulee hyväksyttää Nurmijärven kunnan KVV- tarkastajalla, Jarno Laakso,
p. 040-3172317. jarno.laakso@nurmijarvi.fi, http://www.nurmijarvi.fi .
Uudisrakennusten osalta suunnitelmat hyväksyy kunnan rakennusvalvonta.
Tarkastaja veloittaa piirustusten tarkastuksesta Nurmijärven kunnan taksojen mukaisen maksun

5. KVV-tarkastaja antaa luvan kiinteistön liittymisestä verkostoon.
Tällöin tulee olla liittymismaksu, erääntyneet perusmaksut (sekä mahdollinen tonttijohtomaksu, varsinaisen rakennusvaiheen jälkeen liittyvät) maksettuna osuuskunnan hinnaston mukaisesti osuuskunnan tilille: Nordea Pankki Suomi Oyj FI 18 1491 3000 1174 22
Hinnasto on luettavissa osuuskunnan verkkosivulla.

6. Liittyjän kanssa tehdään Käyttösopimus. Kiinteistön tulee toiminta-alueella liittyä verkostoon sekä puhtaan veden että viemärin osalta.
Sopimuksen tekemiseksi ota yhteys hallituksen puheenjohtajaan.

7. Osuuskunta toimittaa kiinteistönomistajalle vesimittarin, joka on vesiosuuskunnan omaisuutta.

8. Kiinteistön tonttijohtojen rakentamisen liitoskohdasta sekä liittämistyön teettää kiinteistönomistaja kustannuksellaan. Liittämistyöt kiinteistöllä valvoo ja hyväksyy osuuskunnan puolesta KVV-tarkastaja.
Liittymiskohta tulee voida tarkastaa osuuskunnan toimesta ennen kaivannon peittämistä.

Uudisrakennusten osalta tarkastuksen tekee kunnan rakennusvalvonta muun rakennusvalvonnan yhteydessä.
Putkiliikkeitä sekä lisäksi tarvittava maankaivuu-/ louhintaurakoitsija löytyvät esimerkiksi puhelinluettelon omaosasta.

9. Vesimittarin lukema tarkistetaan osuuskunnan edustajan toimesta (esim. Sakari Ruusuvirta p. 0500 819644) ennen käyttöönottoa.

10. Veden / viemärin käyttö osuuskunnan verkostosta kiinteistöllä voi alkaa!


Mikäli teillä on kysyttävää liittymiseen liittyen pyydämme ottamaan yhteyttä osuuskunnan sähköpostiosoitteen kautta, nummimaenvesiosuuskunta@gmail.com, tai ottamalla yhteyttä suoraan hallituksen puheenjohtajaan.
Osuuskunnan uudet yhteystiedot 31.03.2015
Osuuskunnan isännöintisopimus Suomen vesi-isännöinnin kanssa on lopetettu isännöitsijänä toimineen Margit Yildirimin lopetettua yhtiössä.
1.4.2015 alkaen isännöitsijän tehtävät jaetaan hallituksen jäsenten kesken, päävastuun ottaessa hallituksen puheenjohtaja.
Osuuskunnan tilitoimistona jatkaa Raision tilitoimisto

Ylimääräinen osuuskuntakokous 26.1.2015 klo 18.00 15.4.2015
Ylimääräinen osuuskuntakokous pidettiin maanantaina 26.1.2015.
Kokouksessa päätettiin osuuskunnan vesihuoltoverkoston laajentamisrakentamiseen liittyvästä tomintatapamuutoksesta hallituksen esityksen mukaisesti.


Vesimittarien luenta 17.1.2015
Vesimittarien luenta on saatu päätökseen. Kiitos kaikille mittaritietojen toimittamisesta.
Tasauslaskut viime vuoden osalta lähetetään helmikuun kuluessa.
t. Hallitus
Syyskokous 2014 Päätöksiä 22.11.2014
Osuuskunnan syyskokous pidettiin 17.11.2014
Syyskokouksen päätöksiä:
- hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2015, todettiin, että vuoden 2014 laajennusurakkaan liittyvän, vuoden 2014 puolella nostettavan, lainan lainasumma ei ole vielä tarkasti tiedossa.
- hyväksyttiin talousarvio muutoksin; lainojen korko- ja lyhennysmenoihin varataan 3.500 € esitettyä enemmän, muutoin esityksen mukaisesti
- hyväksyttiin hinnasto vuodelle 2015 
- hyväksyttiin hallituksen esitys pitää osuuskunnan palveluja koskevien sopimuksen ehdot ennallaan
- valittiin erovuorossa ollut Hannu Tölli jatkamaan hallituksen jäsenenä. Hallituksen varajäseneksi valittiin jatkamaan Reijo Krook.
- valittiin osuuskunnan tilintarkastajana jatkamaan BDO Yhtiötarkastus Oy vastuullisena tilintarkastajana Vesa Toivonen.

Nurmijärven veden vuodelle 2015 ilmoittamat veden käyttötariffit ovat:
vesi:          1,69 €/m3
jätevesi: 2,76 €/m3

Syyskokous 17.11.2014 kokouskutsu 2.11.2014

Nummimäen vesiosuuskunnan sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 17.11.2014 klo 18.00 alkaen Metsäkylän koululla.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisäksi käydään läpi osuuskunnan tilannekatsaus

Kokoukseen ovat tervetulleita osuuskunnan jäsenet. 

Kokousaineisto:

Syyskokous 2014 kokouskutsu ja esityslista

Toimintasuunnitelma 2015

Talousarvio 2015

Hinnasto 2015, hallituksen esitys osuuskuntakokoukselle 17.11.2014


Tervetuloa                                     Hallitus

Asukastiedote Syyskuu 2014 12.09.2014

ASUKASTIEDOTE Syyskuu 2014

päivitetty yhteystiedot 2.4.2015


Vesihuoltolinja laajenee

Nummimäen vesiosuuskunnan toiminta laajenee tasaiseen tahtiin ja uusia kiinteistöjä on liittynyt yhteiseen vesihuoltoverkostoon. Tänä syksynä valmistaudutaan rakentamaan lisää vesiosuuskunnan runkolinjaa. Tällä kertaa rakentaminen kohdistuu Lampitien suunnalle.

Vesiosuuskunnan vesihuoltolinjaan liittyminen

Nummimäen vesiosuuskunnan toiminta-alueen kiinteistöistä yli puolet on jo liittynyt vesiosuuskuntaan. Todettakoon, että nämä liittymiset ovat tapahtuneet jo rakennettujen kiinteistöjen osalta omistajien omasta halusta järjestää puhtaan veden saanti ja jäteveden johtaminen kestävälle pohjalle. Uusien rakennusten osalta rakennusluvan saamisen ehtona on paikallisen vesilaitoksen vesihuoltolinjaan liittyminen.

Toiminta-alueeseen liittyvät velvoitteet

Viime vuoden elokuussa Nummimäen vesiosuuskunnan toiminta-alueen vahvistaminen sai lainvoiman, joka käytännössä merkitsi muun muassa alueen kiinteistönomistajille lakisääteistä velvollisuutta liittyä vesiosuuskunnan verkostoon. Tämän johdosta niille kiinteistön omistajille, jotka eivät vielä ole liittyneet vesiosuuskunnan vesihuoltoverkostoon tai tehneet liittymissopimusta osuuskunnan kanssa, lähetettiin viime keväänä kehotus liittymisestä. Liittymissopimuksen tai liittymisvelvollisuudesta vapauttamishakemuksen tekemiseen annettiin aikaa 1.10.2014 saakka. Varsinaisen teknisen liittymisen ja siihen liittyvän käyttösopimuksen tekemiseen on aikaa 15.3.2016 saakka.

Vesiosuuskunta haluaakin muistuttaa kiinteistönomistajia tuosta tulevasta lokakuun alun määräajasta. Vesiosuuskunnalla ei ole toimivaltaa myöntää vapautusta liittymisestä, vaan siitä päättää Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ja vapautus voidaan myöntää ainoastaan hakemuksen perusteella. Mikäli kiinteistön omistaja ei ole toiminut määräajassa, asia etenee valvontaviranomaisena toimivan ympäristölautakunnan viralliseen käsittelyyn.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa osuuskunnan puheenjohtaja.

                                                                             Nummimäen vesiosuuskunnan hallitus

Asukastiedote Syyskuu 2014

Putkirikko Mäntysalossa 18.06.2014
klo 19.00
Vesikatko Nummimäessä. Putkirikko Mäntysalossa aiheuttaa vesikatkoksen.
Putkirikkoa ollaan korjaamassa, asia pitäisi hoitua suhteellisen pikaisesti Nurmijärven Veden vikapäivystyksen mukaan.
klo 20.00
Putkirikko ohi.
t. Reijo
Kevätkokous 2014 18.05.2014
Sääntömääräinen osuuskunnan kevätkokous pidettiin 14.5.2014 klo 18.00 Metsäkylän koululla
Kokous vahvisti tilipäätöksen ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus v. 2013 tilien osalta. Vuouden 2013 tilinpäätöksen osoittama tappio 17.283,91 euroa päätettiin siirtää edellisten vuosien voitto- / tappiotilille.

Osuuskuntakokous vahvisti hallituksen esityksen mukaisesti kiinteistökohtaiset liittymismaksukertymät vuodelta 2013. Koko vuoden rahoitusvastikkeet maksaneiden osalta kertymä on 558,35 €.
Kokous vahvisti hallituksen esityksen mukaisesti liittymän sulkemisesta ja avaamisesta veloitettavan taksan. Taksan osalta noudatetaan Nurmijärven veden hinnoittelua.


Ohessa kokousaineistoa.
Päivitetty hinnasto löytyy tämän sivuston kohdasta "Hinnat"

Vuosikertomus 2013

Syyskokous 21.11.2013 Pöytäkirja ja kokousaineisto 15.02.2014
Häiriöpäivystysnumero 040 773 2371 31.01.2014
Nurmijärven vesiosuuskuntien vikapäivystys ja huolto.
Ohjeet pdf-muodossa: Päivystystiedote 2014

SewCon Kuikka Oy on valittu Nurmijärven vesiosuuskuntien käyttöhäiriötilanteiden
vikapäivystäjäksi 24 / 7 alkaen 1.2.2014.

Tämä tarkoittaa, että mahdollisessa häiriötilanteessa viemärissä, vedenjakelussa, jäteveden
kiinteistö- tai linjapumppaamossa tulee soittaa SewCon Kuikka Oy:n päivystysnumeroon
040 773 23 71 jolloin päivystäjä tulee paikalle arvioimaan tilanteen sekä määrittelemään
toimenpiteen, mitä tarvitsee tehdä ongelman ratkaisemiseksi sekä tarvittaessa tilaa apua paikalle.
Tämän sopimuksen piiriin kuuluu myös jätevesipumppaamoiden vuosihuolto. Kiinteistöt, joilla on
kiinteistökohtainen jätevesipumppaamo, voivat tilata yritykseltä kiinteistöpumppaamohuollon niin
halutessaan. Huollon kustannus on kiinteistökohtainen. Kiinteistöpumppaamohuollot pyritään
tekemään keskitetysti vesiosuuskunnittain mieluimmin sulan maan aikaan.

Häiriöpäivystäminen numerossa 040 773 23 71
- viemärin tukkeutuminen
- jätevesipumppaamon toimintahäiriö
- talousveden jakeluhäiriö (ei koske Nukarin jätevesiosuuskuntaa – hoitaa Nurmijärven vesi)

SewCon Kuikka Oy / Sakari Kuikka