NUMMIMÄEN VESIOSUUSKUNTA  

Toimintasuunnitelma 2019


pdf-muodossa:

Toimintasuunnitelma 2017 paivitetty


Toimintasuunnitelma 2019


Lähtökohta

Vesiosuuskunnassa on 43 osuusmaksun maksanutta jäsentä. Liittymissopimuksen allekirjoittaneita kiinteistöjä on 53 kpl, joka laskennallisesti tarkoittaa 56,5 liittymää. 

Käyttösopimuksia vuoden 2018 lopussa 44 kiinteistöä.


Vesiosuuskunnan talous on vakaa. 

Toiminta-alue sai lainvoiman 21.8.2013. Edellisenä vuonna 25 kiinteistönomistajaa teki vapautushakemuksen kiinteistön liittämisvelvollisuudesta vesihuoltoverkostoon. Vuoden 2016 puolella Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta vapautti 4 kiinteistönomistajaa liittämisvelvollisuudesta. Muiden osalta liittymiskeskusteluja jatketaan ympäristökeskuksen avustuksella.


Keskeisiä tavoitteita vuodelle 2019 ovat:


1. Liittyjämäärän lisääminen

- Varmistetaan toiminta-alueella uusien kiinteistöjen mahdollisuudet liittyä verkostoon siltä osin kuin se on osuuskunnan taloudellisten resurssien kannalta mahdollista.  

- Liittymis- ja käyttösopimuksiin liittyviä käytäntöjä kehitetään 

- Edesautetaan kiinteistöjen liittämisen käytännön järjestelyjä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja ympäristölautakunnan edellyttämällä tavalla 

2. Vesiosuuskuntien välinen yhteistyö 

- Osallistutaan Nurmijärven vesiosuuskuntien yhteisiin tapaamisiin

- Osallistutaan yhdessä muiden vesiosuuskuntien kanssa selvitykseen sulautumisesta Nurmijärven Vesi laitokseen.

- Häiriötilanteiden osalta kehitetään varautumissuunnitelmaa ja yhteistä huoltoa.

 

3. Hallinnon rutiinien tehostaminen 

- Varmistetaan osuuskunnan hallituksen toiminnan jatkuminen

- Perusmaksu pyritään säilyttämään mahdollisimman alhaisella tasolla. 

- Lainanhoitomaksu pyritään säilyttämään nykyisellä tasollaan 

- Järjestetään kevät- ja syyskokoukset sekä tarpeen mukaan ylimääräisiä osuuskuntakokouksia 

               - Osuuskunta viestittää yhteisistä asioista avoimesti nettisivuillaan tai sähköpostitse.
                               - Tarpeen mukaan tehostetaan viestintää postilaatikoihin jaettavilla asukastiedotteilla                 
                               - Isännöitsijä osallistuu hallituksen työtaakan keventämiseen.


                                 Nummimäen vesiosuuskunnan hallitus