NUMMIMÄEN VESIOSUUSKUNTA  

Toimintasunnitelma 2017  / 29.11.2016 päivitetty


pdf-muodossa:

Toimintasuunnitelma 2017 paivitetty


Lähtökohta

Vesiosuuskunnassa on 42 osuusmaksun maksanutta jäsentä. Liittymissopimuksen allekirjoittaneita kiinteistöjä on 50 kpl, joka laskennallisesti tarkoittaa 54,5 liittymää. 

Vesiosuuskunnan palveluja käyttää vuoden 2016 lopussa 43 kiinteistöä.


Vesiosuuskunnalla on lainoja seuraavasti 

Lainat 1.1.2017 (arvio)

Lainan pääoma

Lyhennyspäivät

1.    Laina nro 182920-24953

103 346,79 €

15.12. / 15.6.

2.    Laina nro 182920-24961

0,00 €

15.12.

3.    Laina nro 182920-24938

12 460,83 €

joka kk 15. pvä

4.    Laina nro 182920-24979

106 142,61 €

15.03. / 15.9.

Yhteensä

221.950,23 €

 

 

Ilmoitettu korko-% koskee ns. korkosuojauksen piirissä olevaa lainasummaa, joka on n. 80 % lainapääomasta. Lopulle 20 %:lle lainasta maksetaan voimassa olevaa 1 kk:n euribor -korkoa + marginaali. Arvio v. 2017 maksettavaksi tulevista koroista on keskimäärin n. 2,6 % lainapääomalle. Vuonna 2016 vesiosuuskunta on hoitanut lainojen korot ja lyhennykset maksusuunnitelmien mukaisesti. Lisäksi lainaan 2 on tehty 15.6.2016 ylimääräinen 10.000 euron lyhennys. Joulukuussa 2016 on mahdollista maksaa laina 2 kokonaan pois ja lisäksi tehdä lainaan 1 kohdistuva ylimääräinen lainanlyhennys. Vesiosuuskunnan talous on vakaa. 

Toiminta-alue sai lainvoiman 21.8.2013. Edellisenä vuonna 25 kiinteistönomistajaa teki vapautushakemuksen kiinteistön liittämisvelvollisuudesta vesihuoltoverkostoon. Vuoden 2016 puolella Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta vapautti 4 kiinteistönomistajaa liittämisvelvollisuudesta. Kielteisen päätöksen saaneista 5 teki liittymissopimuksen, 9 valitti Helsingin hallinto-oikeuteen ja muiden osalta käynnistyy hallintopakkomenettely.


Keskeisiä tavoitteita vuodelle 2017 ovat: 

  1. - liittyjämäärän lisääminen 
  2. - vesiosuuskuntien välisen yhteistyön tiivistäminen toiminnan rutiinien tehostamiseksi 
  3. - hallinnon rutiinien tehostaminen 

1. Liittyjämäärän lisääminen

- Varmistetaan toiminta-alueella uusien kiinteistöjen mahdollisuudet liittyä verkostoon siltä osin kuin se on osuuskunnan taloudellisten resurssien kannalta mahdollista.  

- Liittymis- ja käyttösopimuksiin liittyviä käytäntöjä kehitetään 

- Edesautetaan kiinteistöjen liittämisen käytännön järjestelyjä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja ympäristölautakunnan edellyttämällä tavalla 

2. Vesiosuuskuntien välinen yhteistyö 

- Osallistutaan Nurmijärven vesiosuuskuntien yhteisiin tapaamisiin

- Osallistutaan yhdessä muiden vesiosuuskuntien kanssa selvitykseen osuuskuntien yhdistymisestä

 

3. Hallinnon rutiinien tehostaminen 

- Perusmaksu pyritään säilyttämään mahdollisimman alhaisella tasolla. 

- Lainanhoitomaksu pyritään säilyttämään nykyisellä tasollaan 

- Järjestetään kevät- ja syyskokoukset sekä tarpeen mukaan ylimääräisiä osuuskuntakokouksia 

      - Osuuskunta viestittää yhteisistä asioista avoimesti nettisivuillaan tai sähköpostitse. Tarpeen mukaan tehostetaan viestintää postilaatikoihin jaettavilla asukastiedotteilla


Nummimäen vesiosuuskunnan hallitus